התפלגות סוג מערך המחקר
מערך המחקר קובע את מידת התקפות של המחקר בהוכחת סיבתיות, קרי הצבעה על השינוי כנובע מההתערבות הנחקרת ולא ממשתנים אחרים. מחקרים "לא ניסויים" אינם מצביעים בצורה מדויקת על סיבתיות קראו עוד ?
0 מחקרים
עלו בחיפוש
0% מהמחקרים עקבו שנה וחצי ומעלה
מסיום התוכנית
נקודת הזמן האחרונה בה נמדדו תוצאות התכנית ?